Home“Niepodległość. Dobro wspólne.”


Projekt „Niepodległość. Dobro Wspólne” jest przekrojowym spojrzeniem na historię minionych stu lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz śmiałym spojrzeniem w przyszłość naszej ojczyzny. Pochyla się nad drogą dojścia do niepodległości, najważniejszymi osiągnięciami i sukcesami ostatniego stulecia, a także kreśli wizję wielkiej i suwerennej Polski na kolejne sto lat.


Materiały